Cor

De tot cor

Els catalans anem sempre amb el cor a la mà, però també ens els posem sovint a la boca. Sense ànim de ser exhaustiu, sinó de celebrar el dia dels enamorats, que a casa nostra és per Sant Jordi, recullo una sèrie de paraules i expressions formades a partir del mot cor. Moltes d’elles estan en desús. Apadrineu-ne alguna i feu-la servir. ¡A mi em tenen el cor robat!

acorament Dolor vital vivíssim.

coragre Pirosi.

coratge Disposició del cor, de l’ànima. Fermesa davant el perill, valor, resolució.

corcorcar-se Consumir-se de neguit, d’angúnia.

corferir Ferir el cor.

corfondre’s Sentir fondre’s la pròpia personalitat amb allò que l’envolta.

cori-mori Mal de cor.

corprendre Captivar el cor d’algú.

cor-robat Dit d’aquell a qui algú o alguna cosa ha conquistat el cor.

cor-rodat Defecte que presenten les fustes que manifesten en alguna part l’esqueixament de les capes o les anelles anuals de llur tronc.

corrompre Alterar una substància tornant-la putrescent, insana.

corsec Que té el cor sec. Mancat de sensibilitat, de cor.

corsecar Causar (en un ésser vivent) una minva de la humitat interna que li cal per a viure ufanós.

a cor què vols Amb completa satisfacció dels desigs i amb tota la comoditat imaginable.

anar amb el cor a la mà Obrar amb sinceritat.

arribar al cor Commoure vivament.

clavar-se al cor Produir alguna cosa molt sofriment o compassió.

cor net i cap dret Amb la consciència tranquil·la.

de cor De memòria.

de tot cor Amb sinceritat, volenterosament.

dir el cor Pressentir alguna cosa. Ex.: “El cor em diu que vindran”.

donar-se mal cor Afligir-se, anguniejar-se.

ésser tot cor Ésser molt sensible o caritatiu.

estar amb l’ai al cor Estar envaït d’una emoció extrema, expectant, especialment per la temença d’allò que pugui ocórrer.

fer el cor fort Sobreposar-se a les adversitats o els perills amb la força de la voluntat.

no tenir cor Ésser dur de sentiments, poc o gens sensible a l’amor i a la pietat.

obrir el cor Manifestar els secrets o les intimitats pròpies a algú.

omplir el cor Donar, una persona o una cosa, plena satisfacció als desigs o a les afeccions d’una persona.

portar el cor a la boca Ésser obert, sincer.

sagnar el cor Estar algú molt adolorit a causa d’una ferida moral.

sortir del cor Ésser (una cosa) feta amb sinceritat, provenir d’un impuls veritable. Ex.: “Ho diu de veritat, li surt del cor”.

tenir el cor net Tenir la consciència tranquil·la.

tenir el cor robat Agradar-li bojament a algú una persona o una cosa.

tenir per cor de Tenir intenció de.

veure’s amb cor de Tenir valor, sentir-se capaç, de fer una cosa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *